Muut koulutusvaihtoehdot

Ilmoittautuminen ja hakeminen suoraan oppilaitokseen.

TUVA-koulutus

TUVA-koulutus tarkoittaa tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta. TUVA-koulutus on nivelvaiheen koulutus peruskoulun ja toisen asteen välissä. Opiskelija voi hakea TUVA-koulutukseen yhteishaussa ja ympäri vuoden jatkuvassa haussa. TUVA-koulutus on myös ensisijainen paikka, johon asuinkunnat tekevät opiskelupaikan osoituksen, jos peruskoulun päättänyt nuori ei ole kahden kuukauden kuluessa löytänyt toisen asteen opiskelupaikkaa.

TUVA-koulutuksen laajuus on max. 38 viikkoa ja suoritusaika yksi vuosi. Opiskelija voi siirtyä joustavasti lukioon tai ammatilliseen koulutuksen heti opiskelupaikan saatuaan.

TUVA-koulutuksen aikana opiskelija voi tarkentaa suunnitelmiaan jatko-opinnoista, korottaa perusopetuksen arvosanoja, parantaa opiskelu- ja työelämävalmiuksiaan sekä opiskella osia lukiokoulutuksesta ja ammatillisesta perustutkinnosta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opiskelijan valmiuksien ja tavoitteiden perusteella.

Päijät-Hämeen alueella TUVA-koulutusta järjestävät:

Muu koulutus

Ilmoittautuminen ja hakeminen suoraan oppilaitokseen.

Lue lisää muista koulutusvaihtoehdoista