Toiselle asteelle!

Hakuopas peruskoulun jälkeiseen koulutukseen Päijät-Hämeessä 2024

  • opas yhteishaussa 2024 koulutukseen hakevalle
  • antaa tietoja alueella toimivien oppilaitosten toisen asteen koulutuksista ja hakukohteista
  • työväline ohjaustyötä tekeville
  • verkkosivulla on myös lyhyesti esitelty muut kuin yhteishaussa olevat koulutukset

Mielessä opinnot toisella asteella? Tutustu ensin hakuohjeisiin:

Tutustu Päijät-Hämeen alueen toisen asteen koulutustarjontaan: